Češi milují smart tv

Kontinuálně roste počet českých domácností, které mají alespoň jeden televizor připojený k internetu. Aktuální data ukazují, že jde o 45,7 % televizních diváků. Tato skutečnost je přirozeně závislá na neustálém růstu počtu domácností připojených k internetu – v současnosti jde o 83 % obecné populace.

 

Tento trend ovlivňuje také užívání placených služeb TV obsahu. Za poslední čtyři roky došlo k růstu o 20 procentních bodů (z 2 % v roce 2018 na 22 % ve 3Q roku 2021). „Největší skok pozorujeme s nástupem pandemie COVID-19 a s ní souvisejícími lockdowny, které výrazně přispěly k využívání služeb placeného obsahu. Největším favoritem je přitom Netflix, který využívá 18,2 % obecné populace,“ přibližuje Zdeněk Kubena, research director agentury KNOWLIMITS. Současně dodává, že i přes zmíněné skutečnosti je denní průměrný čas strávený u TV přijímačů poměrně stabilní. Tento čas je počítán z reálného měření PCEM a jde o čas strávený sledováním lineárního vysílání a odložené sledovanosti TS0-3 dny (HBBTV, obsah z přehrávačů, který byl zaznamenán a přehrán do 3 dní od lineárního vysílání). Do ATS není zahrnuto sledování placených služeb, mezi než patří např. Netflix, HBO, Apple TV apod., či dalších neplacených obsahových služeb, jako je kupříkladu YT.

V současnosti se často hovoří o významné změně mediálního chování Čechů, a to zejména v oblasti konzumace internetu. Hlavním mediálním kanálem u nás však stále zůstává televize,“ upozorňuje Zdeněk Kubena na aktuální výsledky kontinuálního výzkumu, realizovaného každé 3 měsíce v rámci TV metrového projektu. Výzkumné oddělení skupiny KNOWLIMITS  získaná data dále analyzuje, zpracovává a využívá v rámci plánování kampaní pro klienty agentury.

Výzkum slouží především ke kalibraci a zajištění reprezentativy projektu PCEM neboli Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu TV, jehož zadavatelem je ATO (Asociace Televizních Organizací). Je realizován na reprezentativním vzorku obecné populace ČR kombinovanou metodou dotazování F2F/CATI v přibližně 2 800 domácnostech (cca 6 500 respondentů) v každé vlně. Poslední vlna byla realizována v období červenec-září 2021. Z jejích výsledků dále vyplývá, že vybavenost domácností alespoň jedním televizorem je poměrně dlouhodobě stabilní. V poslední vlně činí 91,5 %. „Za uplynulých 5 let došlo k minimálnímu poklesu, a to pouze o 2,5 procentního bodu,“ upřesňuje Zdeněk Kubena.