KNOWLIMITS vede žebříček RECMA Quali-pack Report

Pařížský institut RECMA, jediná nezávislá společnost, která hodnotí mediální agentury v globálním měřítku, zveřejnil nejaktuálnější Quali-pack Report. První příčku s hodnocením „high profile“ obsadila naše agentura, která se zároveň umístila na prvním místě žebříčku Compitches a jako jediná agentura v ČR obdržela známku A+. Díky úspěšně uzavřeným tendrům vedeme i v hodnocení RECMA New-biz. 

Poslední vydání RECMA Quali-pack reportu posunulo KNOWLIMITS do vedení žebříčku mediálních agentur v České republice. RECMA hodnotí agentury nejen podle výše obratu, ale především podle kvalitativních aspektů, jako je přístup k novým tendrům, účast v oborových soutěžích nebo typ klientů, pro které mediální agentura pracuje.

„Výsledky RECMA dobře charakterizují způsob, jakým naše týmy pracují. Jsem rád, že ovoce nese i personální posilování v průběhu loňského roku, které pokračuje i letos,“ uvádí k úspěchu Jan Vidím, CEO KNOWLIMITS. „Našim klientům dlouhodobě poskytujeme kvalitní služby za velmi zajímavých podmínek, což nyní potvrzuje i nezávislá analýza RECMA.“  

Kvalitativní hodnocení je založeno na dvou skupinách kritérií – vitalita a struktura. Pod vitalitou se rozumí konkurenceschopnost v tendrech, tj. schopnost navrhovat inovativní mediální strategie a zároveň efektivní cenové nabídky pro zadavatele. Hodnocení se provádí jednou ročně a zároveň tři roky po sobě. Tím se sleduje, zda jsou výkony konzistentní. Na druhou stranu kritéria struktury zkoumají hlavně disponibilní zdroje agentury, tj. počty specialistů v jednotlivých sekcích – digital, data & analýzy nebo obsah & eventy. Oblast struktury zohledňuje také počet velkých zadavatelů, lokální propojení nebo sílu vztahů s klienty.

„Agentura KNOWLIMITS dosáhla nejvyššího stupně hodnocení na českém trhu a získala 17 bodů, tzv. „high profile“. Obsadila tak první místo mezi mediálními agenturami (nezávislými i síťovými) v ČR,“ vysvětluje Beatrice Goursaud z hodnotící agentury RECMA a doplňuje: „Hledisko vitality vychází pro KNOWLIMITS lépe než žebříček struktury. Ve vitalitě získala agentura vůbec nejlepší skóre v České republice, a to 10 bodů.“

Naše agentura s převahou získala prvenství i v žebříčku RECMA Compitches 2020, který hodnotí úspěšnost v nových mediálních tendrech. „Hlavně druhá polovina loňského roku byla z pohledu účasti v tendrech velmi náročná. Proto nás těší, že jsme jako jediní získali známku A+,“ prozrazuje Jan Vidím. Podle RECMA Compitches Report obdržela KNOWLIMITS 27 bodů.