Založili jsme nový projekt na analýzu chování návštěvníků na eventech

Nový projekt KNOWDATA nás směruje do pozice integrátorů digitálních systémů v retailu. Na základě moderních metod a nástrojů pro analýzu chování návštěvníka v místě prodeje jsme schopni organizátorům eventů zprostředkovat unikátní pohled na to, co se během nich děje v reálném čase.

„Díky speciálním video senzorům a aplikacím dokážeme zajišťovat data v reálném čase, aby si organizátoři mohli zobrazovat aktuální statistiky a optimalizovat své byznysové cíle. Měřením eventů následně pak mohou identifikovat překážky a zlepšit nebo optimalizovat organizaci dalších akcí,“ říká Marek Jandejsek, Business Development Manager Knowinstore.

Měřením eventů organizátoři akcí mohou poznat svého zákazníka hned na několika úrovních. Měření dokáže zjistit přesnou návštěvnost, zalidněnost, demografické trendy, nejnavštěvovanější zóny eventu nebo délku front. Zároveň je možné sledovat, jak se vyvíjí loajalita a spokojenost návštěvníků. Monitoring pohybu přesně zjistí, jak často se vrací či jak často přechází z jednotlivých zón eventu a následně tak může zabránit přetíženosti určitých oblastí, dle potřeby distribuovat personál nebo vylepšit interiérovou navigaci, aby návštěvníci mohli najít nejkratší možnou trasu ke svému bodu zájmu.

„Díky výsledkům měření náš zákazník dostane odpověď na otázky, zda se daří zvyšovat hodnotu eventu na straně zisku nebo snížení nákladů. Zároveň zhodnotí i přínos pro návštěvníky a jejich vztah k pravidelně konaným událostem. Největším benefitem je možnost optimalizace nákladů na provoz eventu či marketingu nebo celé akce, aby se zvýšil obrat a zároveň návštěvníkům přinesla co největší požitek,“ uzavírá Marek Jandejsek.

Více podrobností najdete v ilustrativním videu retailové analytiky, z jejichž principů měření eventů vychází: http://bit.ly/Měření_eventů