KNOWLIMITS dokončila převzetí Fragile media

KNOWLIMITS Group úspěšně dokončila akvizici a získala 100% obchodní podíl v přední české digitální agentuře Fragile media. Obě společnosti budou i nadále používat své dosavadní názvy a spolupráce mezi nimi bude koordinována na úrovni vedení společnosti.

 „Urychlení procesu akvizice potvrzuje nejen silnou pozici KNOWLIMITS na českém trhu komunikačních agentur, ale zároveň také pozitivní přínos vzájemné spolupráce, která byla nastartována v roce 2019. Jsem rád, že strategické propojení velmi brzy začalo přinášet výhody a synergie, které posilovaly konkurenceschopnost obou agentur a ze kterých měli v konečném důsledku prospěch zejména naši klienti,“ říká Jan Vidím, CEO KNOWLIMITS Group.

 Pro Fragile media je rok 2021 dalším významným milníkem v řadě. „Překonáváme hranici 250 miliónů korun obratu, tj. meziroční nárůst zhruba o 100 miliónů,“ zmiňuje Daniel Kafka, zakladatel Fragile media, a dodává: „Stojí za tím jednak strategické partnerství, ale současně také společná akviziční činnost s důrazem na mediální nákup.“ V čele Fragile media zůstává Radim Pelánek (CEO) i její zakladatel Daniel Kafka (Business Strategist). Oba představují vysoce kvalifikovaný a motivovaný management, který společně s dalšími experty na digitální komunikaci dokáže realizovat i ty nejnáročnější projekty. Fragile media pravidelně boduje v oborových soutěžích a jednotliví členové týmu přednáší pro odbornou veřejnost.

Skupina KNOWLIMITS získala dvakrát po sobě nejvyšší ocenění v Quali-pack Reportu, který vydává pařížský nezávislý institut RECMA. „Pečlivě sledujeme aktuální trendy a potřeby klientů, ať již našich nebo potenciálních. I to je důvod, proč jsme chtěli urychlit akvizici digitální agentury Fragile media,“ přibližuje důraz na kvalitu služeb Jan Vidím. „Jsem rád, že se nám podařilo dovést akvizici do úspěšného konce. Fragile media je dynamická a velmi ambiciózní agentura s vynikající firemní kulturou, kterou pozitivně reflektují jak klienti, tak i zaměstnanci,“ doplňuje.