Výzkumné oddělení posiluje

Abychom uspokojili rostoucí nároky digitálního světa a našim klientům pomohli porozumět velkým datům a maximálně je vytěžit v jejich prospěch, posilujeme v KNOWLIMITS výzkumné oddělení. „Datascience je pro naše klienty důležitější než kdy jindy. V reakci na zvyšující se poptávku datových a marketingových projektů jsme se rozhodli rozšířit tým o další specialisty,“ komentuje rozšiřování týmu Zdeněk Kubena, Research Director KNOWLIMITS.

V týmu tak vítáme Eriku Hyblerovou, která je zodpovědná za marketing datascience. Erika má dlouholeté zkušenosti z oboru v Čechách i na Slovensku, kdy se mimo jiné řadu let věnovala datové analýze u operátora O2. Je specialistka na databáze, vizualizaci dat a Business Intelligence reporting, kterým se bude nadále věnovat i v KNOWLIMITS.

Tým posílí také Martin Procházka, který se stává garantem analýz TV metrových projektů a kros mediální tématiky. V oboru působí od roku 1996, kdy se věnoval strategickému plánování a výzkumu TV kampaní v mediálních i výzkumných agenturách jako je Comtech, Media Master, Médea Research nebo Remmark. V týmu bude mít na starosti i rozvoj AVS Research projektů z oblasti datascience a marketingového výzkumu.

Spolu s Martinem bude rozvíjet služby marketingového výzkumu i Petr Voříšek. Petr se více než deset let pohybuje v oblasti výzkumu trhu, byznys developmentu a monitoringu a analýz prodejních dat. Petr sbíral zkušenosti ve výzkumné agentuře Gfk, farmaceutické společnosti Roche nebo ve společnosti Hipercom.

Další posilou výzkumného oddělení je i Zbyšek Rusnák, který bude zodpovídat za analýzy monitoringu výdajů, mediální analýzy a analýzy mediálního a lifestyle charakteru.