V KNOWLIMITS podporujeme Kuře – Pomozte dětem

Naše agentura dlouhodobě podporuje projekt Kuře – Pomozte dětem, za nímž stojí Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt byl založen už před 22 lety a jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Agentura KNOWLIMITS se nyní zapojila do podpory virtuálního běhu, který probíhá od 1. do 7. června.

Pro charitativní běh realizujeme a také financujeme kampaň na sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. „Sbírku Pomozte dětem podporujeme dlouhodobě. Proto jsme se nyní rozhodli zapojit i v případě charitativního virtuálního běhu,“ uvádí Rudolf Mihle, Vice-Chairman of the Board KNOWLIMITS Group. Kampaň na sociálních sítích ale není jediný způsob, jak se naše agentura zapojí. Již nyní je na akci zaregistrováno více než 50 kolegů, kteří vyzývají další, aby společně při virtuálním běhu poměřili síly a především pomohli.

Výtěžek z běhu bude věnován organizaci Demosthenes, která se věnuje péči o děti se zdravotním postižením nebo děti ohrožené ve vývoji. Vybrané prostředky budou využity na canisterapii, prostřednictvím níž se mohou děti rozvíjet. #KNOWHELP