Nástroje KNOWDATA pomáhají lépe analyzovat nákupní chování v prodejnách

Cílem každé firmy je mít spokojené zákazníky. Spokojenost je sice dosti relativní pojem, ale můžeme říci, že spokojený zákazník je ten, který u obchodníka nakupuje opakovaně. Právě loajální zákazníci přinášejí obchodníkům benefity ve formě kladného hodnocení a současně v podobě nových zákazníků, které stálý zákazník doporučil. K tomu, aby obchodníkovi vzrostl počet spokojených zákazníků, musí nejprve znát jejich potřeby a nákupní chování. Abychom našim klientům z oblasti retailu pomohli lépe pochopit nákupní chování jejich zákazníků, spustilo naše oddělení Knowinstore projekt s názvem KNOWDATA.

KNOWDATA je soubor analytických nástrojů, které v reálném čase sledují a vyhodnocují chování zákazníků na prodejnách, a to prostřednictvím fyzických 2D a 3D video senzorů a Wi-Fi signálu. Senzory sledují návštěvnosti prodejen, vytížení jednotlivých prodejních zón i dobu, kterou zákazník stráví nakupováním. Stejně tak jsou schopné analyzovat pohyb zákazníka po celou dobu nákupu od chvíle, kdy vstoupí do prodejny, až po její opuštění. KNOWDATA jsou cenná i v závěrečné fázi nákupu – dokáží mapovat fronty a vytížení jednotlivých pokladen. Zaznamenaná data jsou průběžně zasílána do cloudového uložiště a vyhodnocována.

Jednotlivé nástroje pro analýzu jsou rozděleny do následujících modulů:

  • Traffic Essentials – údaje o provozu v prodejně, získané z analýzy mobilních zařízení na bázi Wi-Fi signálu v prostorách prodejny
  • People Counting – demografické údaje vzniklé přesným počítáním návštěvníků a zalidněnosti prodejny
  • In-Store Behaviour – data shromážděná z analýzy pohybu a chování zákazníků na prodejní ploše s přesností na 1,5 m
  • Product Zone Performance – tyto údaje porovnávají výkonnost produktových zón v závislosti na fyzickém chování zákazníků
  • Service Lane Performance – data získaná v reálném čase monitoringem počtu čekajících zákazníků ve frontě a délky jejich čekání
  • Store Productivity – údaje shromážděné analýzou prodejních dat, která jsou porovnána s daty o fyzickém chování zákazníků
  • Cross-Shopping – tato data vycházejí z analýzy migrace zákazníků v rámci poboček v dané obchodní síti, loajality zákazníků apod.

A jak se k KNOWDATA obchodník dostane? Je to snadné – datové výstupy má k dispozici v reálném čase v přehledné aplikaci nebo webovém rozhraní, kde si je může detailně prohlížet den po dni, hodinu po hodině, minutu po minutě. Velmi užitečné také je, že jednotlivé moduly a jejich výstupy lze vzájemně párovat a vyhodnocovat. Současně je obchodník může spárovat se svými transakčními daty a sledovat tak vlivy jednotlivých faktorů na prodeje výrobků nebo služeb.

KNOWDATA pomohou retailerům účinně zvyšovat obrat, optimalizovat náklady a zlepšovat nákupní zkušenost kupujících. Na konci této cesty pak stojí SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK.

 

Kontakt:
Marek Jandejsek
Project Manager KNOWDATA
Tel.:       +420 724 334 271
Email:    jandejsek@know.cz