Harley oslavil 115. výročí v Praze

Značka Harley-Davidson oslavila letos v Praze 115. výročí svého založení. Kompletní mediální komunikaci zaštiťovala naše agentura, a to nejen pro ČR ale také pro okolní státy. Více než roční kampaň odstartovala v červnu 2017 tiskovou konferencí za přítomnosti Karly Šlechtové, tehdejší ministryně pro místní rozvoj, Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje a také konzulky americké ambasády, která akci zaštiťovala. Kampaň gradovala v průběhu celého roku a vyvrcholila v červenci 2018, v době samotného konání oslav nejznámější značky motocyklů.

O chystaném eventu a výběru lokace jsme informovali na první tiskové konference nejen širokou veřejnost, ale i všechny dotčené organizace. Celý rok jsme úzce spolupracovali například s pražskými záchrannými sbory nebo městskou policií, ale komunikovali jsme intenzivně i se státní správou. V této době již probíhalo také propojení s velvyslanectvím USA, které později akci vedle magistrátu Hlavního města Prahy a hejtmanství Středočeského kraje zaštítilo.

V průběhu celého roku pak probíhala v několika vlnách masivní kampaň. Naší prioritou bylo primárně rozšíření informací o chystané akci, ale v rámci sekundárních cílů jsme sledovali také zvýšení brand awareness, větší emoční sepjetí fanoušků se značkou a zaměřit jsme se museli také na tlumení negativních zpráv spojených s udělením krajských a městských dotací a uvádění informací na pravou míru. Druhým klíčovým pilířem bylo podepsání memoranda podpory oslav od velvyslance USA, Stephena M. Kinga, za novinářské přítomnosti. Třetí pilíř, měsíc před konáním samotných oslav, pak představovala tisková konference, kde se odhalil detailní program eventu. Komunikační aktivity vygradovaly tiskovou konferencí u příležitosti zahájení eventu, které se mimo jiné zúčastnili i Karen a Bill Davidsonovi, dědicové značky.

Harley-Davidson v komunikaci vsázel i na sociální sítě, interní komunikační kanály, mediální partnerství s vydavatelstvími Czech News Center, Vltava Labe Media a Českými motocyklovými novinami. Propagaci doplňovala i outdoorová kampaň.  Výsledkem mediální komunikace je přes 1 000 mediálních výstupů, prostřednictvím nichž bylo dosaženo přes 200 mil. impresí. Jen přes on-line kanály se podařilo 141 mil. impresí, v printu téměř 40 mil. Zbytek tvořila televize, rádio a sociální sítě.

Během komunikace se podařilo zasáhnout klíčová česká média, získat velké množství pozitivních ohlasů, značně rozšířit povědomí o realizovaných oslavách a prosadit informace o reálném dopadu akce napříč všemi typy médií. Díky obrovskému počtu mediálních výstupů a impresí jsme mohli přispět k rekordní účasti, kterou oslavy měly.

O eventu

  • Čtyřdenní oslavy se konaly 5. – 8. července 2018
  • Komunikační kampaň probíhala od června roku 2017
  • 1025 mediálních výstupů, 218 546 179 mediálních impresí
  • Akce se zúčastnilo více než 60 000 motorkářů z celého světa a celkový počet návštěvníků se vyšplhal k 110 000

Podrobné informace k celému projektu najdete v případové studii: https://www.slideshare.net/JakubKoutek/115-harleydavidson-prague