S NN pojišťovnou jsme zvyšovali povědomí o značce

 

 

Zadání NN pojišťovny, pro kterou jsme v loňském roce pracovali, znělo jasně. Prostřednictvím televizní a online kampaně chtěla zvýšit povědomí o značce v cílové skupině. To v době zahájení spolupráce dosahovalo 35 %. Naším úkolem bylo doporučit fázování podzimní vlny TV kampaně, a sice na období října až prosince, s cílem maximalizovat vizibilitu kampaně a zvýšit brand awareness na konci roku alespoň na 42 %.

Díky využití nástroje pro modelování vývoje brand awareness v závislosti na investovaných GRPs jsme vyzkoušeli několik přístupů k plánování televizní kampaně a porovnali celkové dosažené hodnoty. Pro NN pojišťovnu jsme tak mohli vybrat optimální variantu.

Ideálním řešením se ukázala být silná kontinuální kampaň s gradací na konci roku. S ohledem na měření brand awareness, které probíhalo v půlce listopadu, jsme doporučili upravit její načasování na období října a listopadu 2016, tedy na osm týdnů. Abychom maximalizovali zásah kampaně, doporučili jsme mix standardních 20 vteřinových spotů a 10 vteřinových sponzoringů. Sto procent komunikace bylo alokováno do prime time, abychom zároveň podpořili její vizibilitu. Námi odhadované brand awareness na konci kampaně mělo dosáhnout 41 %.

Spolu s televizní kampaní pak byla realizována i online kampaň, která byla v první řadě zaměřena na budování povědomí a v druhé řadě generovala traffic na stránky NN pojišťovny s cílem nasbírat novou databázi klientů.

Finální měření, které uskutečnila centrála klienta, ukázalo navýšení brand awareness na 45 %.